Alsnog langs de notaris bij papieren schenkingen!

July 11, 2012

Een populaire manier om erfbelasting te besparen is de zogenaamde papieren schenking. Daarbij schenkt een ouder aan een kind een bedrag, waarbij dit bedrag vervolgens weer wordt teruggeleend van het kind. Op die manier blijft het geschonken bedrag beschikbaar voor de desbetreffende ouder. Het kind kan het bedrag pas opeisen bij overlijden van de ouder. Tot voor kort was niet helemaal duidelijk aan welke vormvereisten deze papieren schenking moest voldoen. Dan ging het met name om de vraag of deze schenking via de notaris moest worden geregeld of dat een onderhandse akte volstond. Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die onder meer duidelijk heeft gemaakt dat deze schenking wel degelijk via een notariële akte moet worden geregeld.  Vanwege de genoemde onduidelijkheid in het verleden bestaat er op dit moment een onbekend aantal papieren schenkingen die zijn vastgelegd in een onderhandse akte. Deze schenkingen zullen vervallen op het moment dat de schenker komt te overlijden. Dat wil zeggen dat de onderhandse papieren schenking zijn doel mist. Dit kan alleen worden gerepareerd door deze schenkingen alsnog bij een notariële akte te laten bekrachtigen.Copyright 2012-2024 Van der Werf Accountancy