Jaarrekening

De jaarrekening is vooralsnog een voor u belangrijk document. Het biedt u inzicht in de resultaten over een bepaald boekjaar en uw vermogenspositie aan het eind van dat jaar. Het is de basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, maar kan ook een belangrijke rol vervullen bij bijvoorbeeld een financieringsaanvraag of zaken waar u nu mogelijk nog niet aan denkt, zoals bijvoorbeeld uw bedrijfsopvolging of de participatie van werknemers of derden in de onderneming.

Ook onze wetgever bemoeit zich met uw jaarrekening via wet- en regelgeving. Zo stelt het Burgerlijk Wetboek eisen aan de presentatie en inhoud van de jaarrekening van een B.V. of N.V. en moet jaarlijks een al dan niet vereenvoudigde versie van de jaarrekening worden gepubliceerd bij het Handelsregister. Vanaf boekjaar 2016 worden alle jaarrekeningen in XBRL gedeponeerd.

Wij zorgen er voor dat uw jaarrekening met de nodige zorg wordt samengesteld en dat u voldoet aan de inrichtings- en publicatie eisen. Daarbij werken wij volgens de door onze beroepsvereniging opgestelde standaarden. Bij de door ons opgestelde jaarrekening wordt een zogenaamde samenstellingsverklaring afgegeven. Dit maakt het voor derden, zoals bijvoorbeeld een bank, duidelijk dat de jaarrekening is opgesteld door een daarvoor opgeleide deskundige. Bij een eventuele kredietaanvraag heeft u daarmee al een streepje voor.

In sommige branches worden aanvullende eisen gesteld aan de jaarrekening in het algemeen en de daarbij door de accountant af te geven verklaring in het bijzonder. In de praktijk is een heel scala aan verklaringen ontstaan. Wat u ook nodig heeft in het kader van uw jaarrekening, ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Naast Jaarrekening, bieden wij onze klanten deze producten ook graag aan:

Copyright 2012-2024 Van der Werf Accountancy