Uw Administratie

Als ondernemer heeft u belang bij een gedurende het jaar goed verzorgde en actuele administratie. Die administratie biedt u al gedurende het jaar inzicht in de ontwikkeling van de resultaten van uw onderneming. Van der Werf Accountancy organiseert dat voor u en geeft u al gedurende het jaar inzicht in de over het lopende jaar te verwachten belastingaanslagen.

Of u er nu voor kiest de gehele administratie aan ons uit te besteden of deze geheel of gedeeltelijk zelf bij te houden, bijvoorbeeld met onze online boekhoudsoftware, dat maakt niets uit. Wij begeleiden u altijd zodanig dat het resultaat volgens de na afloop van het jaar opgemaakte jaarrekening en de uiteindelijk over dat jaar verschuldigde belastingen voor u geen verrassingen meer zijn. Dat biedt u de nodige rust.

Uitbesteden of geheel of gedeeltelijk zelf doen?

Speciaal voor onze klanten hebben wij een online tool waarmee u gemakkelijk uw boekhouding online regelt en tegelijkertijd grip op uw liquiditeitspositie kunt houden. Zo kunt u zelf elektronische bankafschriften importeren, zodat het handmatig invoeren tot het verleden behoort. Tegelijkertijd is de software zo eenvoudig te bedienen dat u direct, zelfs zonder boekhoudkundige ervaring, aan de slag kunt. Ook kunt u bepaalde taken aan ons over laten, zoals bijvoorbeeld het boeken van de afschrijvingskosten en de loonkosten. Waar het om gaat is dat optimaal wordt samengewerkt aan één en dezelfde actuele administratie. Benieuwd? Meer Informatie.

De salaris- en personeelsadministratie

Er komt nogal wat kijken bij het in dienst nemen van personeel. Al voor u de beslissing neemt om personeel aan te nemen zult u zich mogelijk afvragen welke verplichtingen dat met zich mee brengt, of wat dat personeel u eigenlijk gaat kosten. Wij kunnen u daarbij helpen via bijvoorbeeld voorbeeldberekeningen, proforma loonstroken en het regelen van alle formaliteiten waar u tegen aan loopt, vanaf de aanmelding van uw onderneming als werkgever tot en met het opzetten en voeren van de salaris- en personeelsadministratie. Benieuwd? Meer informatie.

Naast Uw Administratie, bieden wij onze klanten deze producten ook graag aan:

Copyright 2012-2024 Van der Werf Accountancy