Vakgebied

Alsnog langs de notaris bij papieren schenkingen!

July 11, 2012

Een populaire manier om erfbelasting te besparen is de zogenaamde papieren schenking. Daarbij schenkt een ouder aan een kind een bedrag, waarbij dit bedrag vervolgens weer wordt teruggeleend van het kind. Op die manier blijft het geschonken bedrag beschikbaar voor de desbetreffende ouder. Het kind kan het bedrag pas opeisen bij overlijden van de ouder. […]

Lees verder

Concrete maatregelen Lente-akkoord

June 12, 2012

Belangrijke maatregelen zijn: Sociale zekerheid Geleidelijke verhoging AOW-leeftijd, in 2019 is deze dan 66 jaar Niet invoeren van een nieuwe werkbonus voor oudere werkenden Afschaffing werkbonus voor 62-plussers Werkgevers gaan de eerste zes maande WW betalen, er komt één eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen en er komt een individueel recht op scholing bij ontslag Zorg […]

Lees verder
Copyright 2012-2024 Van der Werf Accountancy